Meer in Balans Traject

Karin Francken Psychotherapie - Meer in Balans traject voor volwassenen


Balans is geen vaste staat van zijn.

Het is ruimte en stilte vinden te midden van gebeurtenissen.

Zit je leven en je hoofd vol?
Je weet het even niet meer…

Herken je jezelf in één of meerdere van de volgende uitdrukkingen:

 • Je kan jezelf moeilijk uitdrukken, je laat je meestal door reactie van anderen overrompelen. Achteraf heb je spijt dat je niet anders gereageerd hebt en je bent zelfs boos op jezelf daarvoor.
 • Je weet eigenlijk wel wat het beste is voor jezelf maar je durft er niet voor gaan.
 • Je geraakt snel overprikkeld en verliest jezelf daardoor.
 • Je wil een nieuwe weg inslaan in je leven maar je weet niet hoe je er aan moet beginnen. Je twijfelt daarbij sterk aan jezelf.
 • Je geraakt van tijd tot tijd verstrikt in je gedachten, gevoelens en emoties of je piekert.
 • Je hebt het gevoel de verschillende rollen in je leven niet (meer) te kunnen combineren.
 • Je hebt snel door wat er bij anderen speelt en je wordt beïnvloedt door stemmingen van anderen.
 • Je bent heel empathisch en je gaat daardoor snel voorbij aan je eigen grenzen.
 • Je kan sneller dan anderen zien wat de impact is van beslissingen op langere termijn, maar er wordt geen gehoor aan jouw opmerkingen gegeven.
 • Je voelt dat jouw mening klopt maar je kan het niet staven met redelijke (verstandelijke) argumenten.
 • Veranderingen in je leven geven je het gevoel grip te verliezen op je leven, het brengt je van je stuk.
 • Je kan je heel sterk inleven in gevoelens van kinderen, je begrijpt hun taal.
 • Je hebt moeite om hulp te vragen en om uit te reiken.
 • Je kan niet (meer) tot rust kan komen.
 • Je ervaart alles als ‘teveel’.

Dan is het Meer in Balans Traject iets voor jou!

Hoe zou het zijn voor jou dat je meer balans gaat ervaren in je leven?  
Dat jij aan het stuur zit en dat je weet hoe je kan bijsturen als het nodig is?

Balans in je leven is iets dynamisch. Soms ben je in balans, en soms ben je uit balans.
Maar je komt steeds terug in het midden, het midden wat voor jou klopt.
Doorheen dit traject op maat zoeken we samen wat balans is voor jou en wat werkt voor jou.
Door de transformatie, de inzichten, de tips en de tools ga je steeds sneller je balans terug vinden in het leven.
Je hebt meer veerkracht om met de uitdagingen in je leven om te gaan.

En zo kom jij vrijer in het leven te staan!

Wat leer je in het Meer in Balans Traject?

In de sessies staan we op een actieve manier stil bij wie je bent en wie je wil zijn. We vertrekken van wat er nu is in je leven en wat je emoties en gedachten of overtuigingen zijn. Door te exploreren wat voor jou belangrijk is in het leven, door dingen uit te spreken, te verwoorden, en ze zo bestaansrecht te geven, ga je voor jezelf een completer beeld creëren van wie je bent.
We komen uit de overlevingsstrategieën die we onbewust hanteren vanuit onze kindertijd. Zo nodig gaan we vroegere gebeurtenissen een plek geven om zo afstand te kunnen nemen van het verleden. Je leert je bewust worden van de strategieën die je gebruikt, zodat je ze sneller herkent in je leven vandaag. Eens je ze herkent, kan je bewust gaan kiezen voor een nieuwe kijk en andere manier van reageren en omgaan met de gebeurtenissen in je leven. Dan wordt je niet meer geleid door die emoties en overtuigingen, maar zit jij aan het stuur van je leven.

Het effect is dat stress zal verminderen in je leven en op momenten van stress je beter weet wat je nodig hebt en hoe je voor jezelf kan zorgen.  Je vertrouwt veel meer wat je voelt en durft hier ook gehoor aan geven. Je aanvaardt jezelf zoals je bent, in jouw uniek zijn en ziet dat dit juist een kracht is.  Je weet beter wat je waarden zijn en richt je leven hiernaar in, stap voor stap. Het lukt je daardoor beter om prioriteiten te stellen en keuzes te maken. 

Je leert onder andere:

 • jezelf beter begrijpen
 • ruimte geven aan emoties
 • vroegere gebeurtenissen een plek geven
 • afstand nemen van het verleden
 • de strijd in jezelf loslaten
 • stress verminderen
 • vertrouwen op wat je voelt
 • belemmerende overtuigingen ontdekken en loslaten
 • oude destructieve patronen ombuigen naar constructieve
 • jezelf aanvaarden in je uniek zijn
 • balans opmaken van wat voor jou belangrijk is op dit moment in je leven
 • voor jezelf opkomen en je grenzen aangeven door verbindende communicatie
 • prioriteiten stellen en keuzes maken
 • jouw intenties voor de toekomst neerzetten
 • actie ondernemen; je leven inrichten volgens jouw unieke waarden
“We zoeken te veel buiten ons.
Alles wat we nodig hebben ligt in onszelf.
Alleen jijzélf weet wat goed voor je is.”

Deelnemers aan het woord.

Voor ik mijn eerste afspraak maakte voelde ik me al een tijdje slecht.  Ik had het gevoel dat ik geleefd werd. Ik had weinig energie en ergerde me snel.  Vooral de gesprekken hebben me doen inzien dat ik zelf beslissingen kan en mag nemen over mijn leven. Met de oefeningen heb ik meer over mezelf geleerd. Ik ben me bewuster geworden van wie ik ben en wat ik belangrijk vind. Ik heb uiteindelijk de beslissing durven nemen om deeltijds te gaan werken.  Op dit moment voel ik me gelukkig met de acties die ik het voorbije jaar heb ondernomen. Nu heb ik het gevoel dat mijn leven in balans is.

Katrien


Voor ik aan het traject begon, was ik opgeslorpt door mijn werk, de files, de aanhoudende conflicten met mijn overste. Ik voelde me gevangen door een schuldgevoel omdat ik niet genoeg tijd had voor mijn man en kinderen. Ik had haast geen tijd voor hobby’s of me-time. De begeleiding heeft me bevestiging gegeven dat het allemaal zo niet meer verder kon. We zijn samen op zoek gegaan naar mijn talenten en mijn valkuilen. Ik heb mijn stoute schoenen aangetrokken en op papier durven zetten hoe mijn ideale leven eruit zou zien: Stap 1 was ontslag geven. Het was dat of een burn-out. Dat was verre van gemakkelijk, zeker omdat ik nog geen ander werk had… Daarna ben ik op zoek gegaan naar een nieuwe uitdaging en na een kleine omweg ben ik geraakt waar ik wilde geraken: ik werk deeltijds als leerkracht in een fijne school waar lesgeven erg aangenaam is op nog geen kwartiertje rijden van mijn deur. Ik ben er in de vakanties voor mijn kinderen en ook ’s morgens en ’s avonds. Er is een rust neergedaald over ons gezin en dat voelt goed! Ik maak tijd voor mezelf, ga zelfs sporten. Ik leerde om dicht bij mezelf te blijven.

Katleen


Ik had het gevoel dat mijn leven werd geleid, dat ik zelf niet veel zeggenschap had in mijn vrije tijd. Ik keek soms zelfs tegen mijn weekends op omdat ze al zo volgepland waren. Ik moest altijd zo goochelen om iedereen te zien en te sporten en eten te maken en om alles gedaan te krijgen. Dit ging ten koste van mezelf. Het belangrijkste wat ik geleerd heb is dat ik besef dat ik niet verantwoordelijk ben voor andermans geluk. Ik kan hier natuurlijk wel aan bijdragen, maar ik kan dit niet volledig invullen. Ik heb in het traject een andere kijk gekregen op de wereld (op mijn wereld) – ik heb tips en tools meegekregen die me werkelijk verder helpen in het dagdagelijkse leven – Ik heb gedachten/gevoelens ontdekt waarvan ik niet wist dat ze er waren. In het traject was er voldoende ruimte om deze te uiten en te bespreken.  Ik had niet verwacht dat dit mijn leven zo zou veranderen, er is een last van mijn schouders gevallen. Die schuldgevoelens die ik dagelijks meesleurde, heb ik grotendeels kunnen loslaten. Ik kan nu aandacht geven aan mijn eigen leven en van daaruit, als er ruimte is, aandacht geven aan anderen.

veronique


Ik was zeer verward, geschokt en boos toen ik aan de begeleiding begon.  Wat mij het meest geholpen heeft waren de gesprekken en de oefeningen. Het deed heel veel deugd dat er iemand was die luisterde.  Al die sessies hebben mij doen inzien dat je moet praten met elkaar. Ik zorg  beter voor mezelf en mijn partner merkt dat wel. Er zijn dingen veranderd in onze relatie. Ik ben terug aan het werk en het gaat goed met mij!

Ines


Na 25 jaar in een firma alles van mezelf gegeven te hebben werd ik kort nadat de firma werd verkocht, ontslagen. Het ontslag was een ‘vechtscheiding’. Ik liep plots tegen een muur en wist met allerlei gevoelens niet waar naartoe. Ik zat met angsten die ik niet kon plaatsen. Ik kon van niks meer genieten.
Het zijn vooral de gesprekken en de oefeningen die me geholpen hebben. Ik heb afscheid kunnen nemen, angsten een plaats kunnen geven en tot rust kunnen komen. Het is een levensles geweest, die mij situaties nog meer doet relativeren. Ik heb geleerd tegenslagen beter te verwerken, wraak gevoelens los te laten, terug mensen te vertrouwen, terug in mezelf te geloven en terug meer zin te krijgen in het  leven.

marc


Tijdens mijn sessies bij Karin heb ik veel gepraat, en ook gehuild, gelachen, bang en boos geweest. Wat me zeker nog wel het meest vooruit heeft geholpen zijn de familieopstellingen die ik met haar gedaan heb. Al kreeg ik tijdens mijn praatsessies een luisterend oor, ik bleef in mijn hoofd zitten. Door echt in mijn gevoel te gaan komt er zoveel meer naar boven. Ik voel wat mij raakt of angst in boezemt en kan dit met behulp van Karin verwoorden in de juiste termen. De antwoorden die in zulke sessies naar boven komen geven me een echt aha-moment. Die aha-momenten blijven beter hangen in mijn systeem en geven me een opgelucht gevoel! Het geeft me handvaten om bepaalde gebeurtenissen, angsten, patronen in een ander daglicht te zien en los te laten, erop te vertrouwen dat het oké is, dat het in orde komt, dat het anders kan en mag. 

brenda


Praktisch

We maken eerst een afspraak voor een Inzichtsessie.

In deze sessie bekijken we samen je hulpvraag en je veranderwens.

We staan stil bij je belangrijkste uitdagingen, wat je wil ontwikkelen en hoe ik jou daarbij kan helpen. Vanuit mijn expertise help ik je verder in jouw thema’s en uitdagingen die voor jou belangrijk zijn.

Je maakt kennis met mij en mijn manier van werken.

Op het einde van de Inzichtsessie krijg je concrete informatie en feedback voor verdere opvolging in het traject op maat.
Jij beslist na deze sessie of je instapt.

De Inzichtsessie is 85 euro en duurt ongeveer 60 à 90 minuten.

Ik werk met trajecten en dat geeft een hogere impact op jouw situatie.

Het is geen quick fix, maar een duurzame en intensieve manier van begeleiding op maat. Het is een investering waar jij op langere termijn de vruchten van zal plukken.

Het traject bestaat uit 5 sessies telkens van 90 minuten.
Het tarief is 110 euro per sessie.

Tussen twee sessies is 2 weken tijd, maar dit kan ook aangepast worden naar 1 week of 3 weken naargelang de behoefte en naargelang de agenda het toelaat. Soms is het nodig om in het begin een intensievere begeleiding te hebben en naar het einde toe kan er meer tijd tussen zitten.

De 5 sessies worden bij de start van het traject ingepland, zo ben je zeker van een goede opvolging. Op het einde evalueren we samen het traject en op basis daarvan beslis je of je alleen verder kan of je toch graag verder wil en nood hebt aan een vervolgtraject van 5 sessies. Doorgaans volstaat een traject van 5 à 10 sessies.

Een Inzichtsessie inboeken kan meestal binnen één tot twee weken.
Indien je een traject wil opstarten kan dat aansluitend.

Het tarief omvat gesprekstijd, mailondersteuning en administratie.

Wat mag je verwachten?

Tijdens dit individuele traject op maat ga ik samen met jou gedurende ongeveer 3 maanden op pad.

We stemmen af op jouw uitdagingen en belemmeringen in jouw leven op dit moment. En we brengen de gewenste situatie duidelijk in beeld. Het praten over wat je echt bezielt helpt je om jouw weg duidelijk te krijgen.

Tijdens de sessies krijg je de nodige ruimte om tot rust komen en om jezelf te ontmoeten.  Vertrekkende van het hier en gaan we samen exploreren wat er is. Indien het nodig is gaan we in de veilige setting die ik je bied, stilstaan bij onderliggende onverwerkte ervaringen uit je verleden en deze een plaats geven. Het geeft je nieuwe inzichten, en nieuwe energie om verder te gaan. Zo staan ze je niet langer in de weg in je huidige leven.

Het Meer In Balans Traject benadert je op een transpersoonlijke manier: Jij als mens in zijn geheel. Dit wil zeggen  dat we werken zowel op mentaal, emotioneel, lichamelijk als spiritueel vlak.  Deze domeinen zijn niet van elkaar te scheiden en beïnvloeden elkaar constant.  Door je bewust te worden van deze verschillende vlakken en hun onderlinge verbondenheid ga je er later makkelijker invloed op hebben en zelf telkens zorgen voor een nieuwe balans.  

Het traject is op maat en wordt aangepast aan jouw vraag en bijgestuurd in functie van jouw noden.

Voor wie?

Je bent bereid om aan jezelf te werken en actief deel te nemen in dit traject op maat.
Je bent bereid om te investeren in jouw persoonlijke groei en een meer vervuld leven.

Afspraak maken

Klik op onderstaande knop om een afspraak te maken.